Flanders’ Bike Valley

Flanders’ Bike Valley is één van de eerste bottom-up clusters in Vlaanderen. Vier lokale KMO's en een onderzoeksinstituut zetten hun schouders onder dit 'open innovatiecentrum' voor de wielerindustrie.

Veel partners van Flanders’ Bike Valley hebben nauwe banden met de wielerindustrie, maar telkens vanuit hun eigen typische profiel en achtergrond. BioRacer maakt wielerkledij, Lazer Sport is gespecialiseerd in helmen, Ridley Race Productions bouwt en verkoopt fietsen, Voxdale is een autoriteit op het vlak van aerodynamica en productontwikkeling, terwijl Flanders’ Drive een onderzoeksinstituut is voor de voertuigindustrie in het algemeen. De andere KMO's, goed voor meer dan de helft van de cluster, komen uit een brede waaier aan sectoren (niet noodzakelijk de wielerindustrie), zoals electronica, design, ICT en gezondheidszorg.

Aangezien fietsen zo stevig verankerd is in onze Vlaamse cultuur en alle deelnemende KMO's wereldleider zijn op het vlak van wielerinnovatie, is de kans groot dat Flanders' Bike Valley zal uitgroeien tot het schoolvoorbeeld van cross-sectorale innovatie.

Flanders' Bike Valley organiseert matchmaking evenementen voor partners en zet open, innovatieve projecten op voor meerdere deelnemers. De cluster concentreert zich op zes hoofddomeinen die van belang zijn voor de wielerindustrie, namelijk: mobiliteit, sport, veiligheid & gezondheidzorg, wetenschap & technologie, industrie & overheid, en toerisme. Daarnaast helpt Flanders' Bike Valley de projecten die het onder haar vleugels heeft een weg te vinden naar de markt, bijvoorbeeld door bedrijfsbezoeken op touw te zetten en concept stores te bouwen. Deze concept stores maken deel uit van het project Bike Ville, dat een plaats krijgt vlak naast Ridley in Limburg. De eerste steen werd symbolisch gelegd tijdens een promo-event in april 2015. Naast concept stores zal het complex ook een topsportrestaurant bevatten, een aerodynamische testkamer, een controlekamer, een trainings- en ontwikkelingscentrum en bedrijfsruimte voor zo'n 20 à 25 fietsgerelateerde ondernemingen.

Flanders DC
Vlerick Business School

 Alle voorbeelden