Hieronder vind je een inspiratie- en een innovatie-workout. Deze workouts zullen je helpen om een concreet eindresultaat voor ogen te houden doorheen de inspiratie- of de innovatie-fase; van uitdagen, over uitnodigen en uitvinden, tot uitwerken.

Inspiratie-workout

De eerste stap in het proces van innovatief samenwerken is de inspiratiefase. Deze workout zal je door de vier stappen van de inspiratiefase loodsen: uitdagen, uitnodigen, uitvinden en uitwerken. In de praktijk lopen deze stappen vaak wat door elkaar. Het is in elk geval belangrijk om tot een concrete uitdaging te komen vóór je met je partners de innovatiefase ingaat. Zonder gedeelde missie en visie kom je er immers niet.

Download het schema van de inspiratie-workout.

Innovatie-workout

De gedeelde missie en visie uit de inspiratiefase moeten in de tweede fase tot een concrete innovatie leiden. Onze innovatie-workout helpt je dat proces tot een goed einde te brengen. Het is in eerste instantie zaak om, binnen de gedeelde missie en visie, de uitdaging scherp te houden. De innovatiefase vraagt soms ook om nieuwe partners. Het eindresultaat van de innovatie-workout is een uitgewerkt business model canvas met een uitgewerkte innovatie. Zo heb je een businesscase die klaar is voor commercialisatie.

Download het schema van de innovatie-workout.