In deze fase kom je samen met alle betrokkenen tot een lijst met ideeën waar iedereen zich in kan vinden. Deze ideeën zijn hulpmiddelen. Ze dienen om het doel en de missie te realiseren. Het is daarom van belang dat je een veilige leeromgeving opzet. Verder stimuleer je ook best de communicatie tussen partners. Externe hulp aantrekken kan daarbij een manier zijn om het ‘niet van hier’-syndroom te vermijden. Daarnaast is het nuttig om de interactie tussen cross-sectorale partners te observeren. Kijk hoe ze interageren; praat en denk actief met hen mee. Zo breng je vast verbeterpunten aan het licht voor verdere acties binnen deze fase.

Input
  • Een selectie van de belangrijkste stakeholders/-partners met een gedeelde visie/missie
  • Deze hoofdpartners werken rond (een deel van) het waardevoorstel of de waardestroom
Output
  • Een lijst en een uiteindelijke keuze van gezamenlijke ideeën over het businessmodel

Hoe

  1. Creëer een veilige leeromgeving die openheid en creativiteit bevordert.
  2. Ga een open dialoog aan met de belangrijkste stakeholders/partners om jullie neuzen in dezelfde richting te krijgen. Maak een lijst met gemeenschappelijke ideeën rond het businessmodel waarmee jullie de gedeelde visie/missie kunnen realiseren.
  3. Selecteer samen met je hoofdpartners gemeenschappelijke ideeën rond het businessmodel. Zowel de aspecten die waarde genereren als diegene die waarde verminderen moet je in kaart brengen en bespreken. 
Goed bezig? Workout