In deze fase is je doel: een breed gedefinieerde, omkaderde en inspirerende uitdaging vinden die buiten je eigen sector ligt. Deze uitdaging speelt in op de opportuniteiten die jij en je partners ontdekten tijdens het scannen en screenen van de markt.

Input
  • Een gedeelde visie en missie, gesteund en bewaakt door een groep van cross-sectorale partners
Output
  • Een aantrekkelijk geformuleerd waardevoorstel of een waardestroom die aansluit bij de gedeelde visie en missie

Hoe

  1. Jij en je partners gaan individueel op zoek naar waardevolle kansen die binnen de visie en missie passen.
  2. Breng alle input samen en bespreek de opportuniteiten. Zo komen jullie tot een waardevoorstel/waardestroom die in de lijn ligt van de visie en missie, én die aantrekkelijk is voor jou en de cross-sectorale partners (zowel huidige als toekomstige).
Goed bezig? Workout