Tips & tricks

 1. Als je mensen een uitdaging geeft, moet je wel bewijzen dat je ook effectief iets doet met hun ideeën. Zomaar in het ijle brainstormen werkt demotiverend. Het is dus belangrijk dat jullie het eens worden over concrete voorstellen die haalbaar zijn en die een gunstig effect hebben.
 2. Je kan het belang van een goed beeld van de markt (en jouw plaats daarin) niet overschatten. Bekijk jouw specifieke sterktes en zwaktes eens in het licht van een mogelijke samenwerking.

Tools

 • Interview en discussie
  Schiet in actie: interview drie mensen uit jouw eigen netwerk of organisatie. Bespreek met hen wat er uiteindelijk concreet uit je motivatie en inspiratie zal voortvloeien en hoe een mogelijke samenwerking waardevol zou kunnen zijn voor jouw organisatie.
 • Waardevoorstel
  Probeer een duidelijk waardevoorstel te koppelen aan de oplossing die jullie voor ogen hebben. Als je het voorstel als een zin formuleert, kan je het makkelijk onthouden. Voor (doelpubliek) die (omschrijving van behoefte of kans), biedt (naam van product/de dienst) een (omschrijving van categorie van product/dienst) die (omschrijving van het voordeel).
 • Problemen en inspanningen
  Krijg zicht op de problemen van de verschillende betrokken partijen en de inspanningen die ze elk moeten leveren.
 • Constructieve dialoog
  Je hebt vier bouwstenen nodig om een constructieve dialoog op te zetten.
Goed bezig? Workout