Als laatste stap ontwikkel je innovatie(s) om de visie en missie van de cross-sectorale samenwerking mee te realiseren. Elke partner evalueert de innovatie(s) individueel en/of samen met diegenen die hij vertegenwoordigt. Pas wanneer alle partners achter een bepaalde innovatie staan, laat je ze op de markt los.

Input
  • Een selectie van gezamenlijke ideeën over het businessmodel
Output
  • Gedeelde en gegronde businessmodellen die binnen het cross-sectorale veld de visie en missie helpen verwezenlijken
  • Innovaties die klaarstaan om de markt te veroveren

Hoe

  1. Werk mogelijke businessmodellen uit om de visie en missie van de cross-sectorale samenwerking mee te realiseren.
  2. Elke partner evalueert deze modellen individueel en/of samen met diegenen die hij  vertegenwoordigt. Pas wanneer alle partners groen licht geven voor een bepaald model, kan je dit lanceren.
  3. Bescherming hangt samen met uniciteit, complementariteit en gedeeld karakter. Je kan dus bepaalde elementen uit het businessmodel beschermen. Voor het model in zijn geheel is dit echter zo goed als ondoenbaar.
Goed bezig? Workout