In de praktijk

De samenwerking werd uiteindelijk 70 partners sterk. Hun eerste concrete output kwam in de vorm een prototype voor de patiëntenkamer van de toekomst.

Het idee was dat je enerzijds ineens een hele kamer kon kopen (en zo kon genieten van een waaier van producten en diensten) of er anderzijds voor kon kiezen om enkel die dingen uit te pikken die je het meest interesseerden. Dankzij dit concept konden ziekenhuizen en andere zorginstellingen bepaalde producten uittesten vooraleer ze het hele kamerconcept aankochten. Daarnaast gaf het organisaties met een krapper budget ook de kans om toch van enkele innovatieve producten te proeven.

Op dit moment laat het PRoF-project zijn vijfde innovatie los op de zorgsector. De projecten op een rijtje… Prof 1.0: de patiëntenkamer van de toekomst; Prof 2.0: zorghuiskamers voor senioren; Prof 3.0: het gepersonaliseerde rusthuis; Prof 4.0: herstelkamers voor patiënten; Prof 5: ...? Het laatste project valt nog onder een NDA, maar meer dan 300 partners zijn er volop mee bezig. Tot hiertoe zorgde elk van de projecten voor nieuwe inzichten en netwerkmogelijkheden. Deze mogelijkheden gaven de partners dan weer de kans om nieuwe wegen in te slaan binnen de zorgsector. Zo hervormden of verruimden ze hun oorspronkelijke businessmodel.

Bekijk ook andere inspirerende voorbeelden