Tips & tricks

 1. Creëer een veilige leeromgeving die openheid en creativiteit bevordert.
 2. Ga een open dialoog aan met de belangrijkste stakeholders/partners om jullie neuzen in dezelfde richting te krijgen. Maak een lijst met gemeenschappelijke ideeën rond het businessmodel waarmee jullie de gedeelde visie/missie kunnen realiseren.
 3. Selecteer samen met je hoofdpartners gemeenschappelijke ideeën rond het businessmodel. Zowel de aspecten die waarde genereren als diegene die waarde verminderen moet je in kaart brengen en bespreken.

Tools

 • Hanteer kwalitatieve i.p.v. financiële criteria
  In deze fase is er vaak een gebrek aan gegevens. Daardoor kan je dus niet leunen op de traditionele (voornamelijk financiële) data. Gelukkig bestaan er zeven andere criteria om innovatieve ideeën te beoordelen: innovatief karakter, haalbaarheid, schaalbaarheid, economische winst, sociaal profijt, aansluiting bij de huidige groepsvisie en aansluiting bij de huidige visie van elke individuele partner (vooral de uitvoerende partners van dit deel). Andere kritische vragen die je jezelf kan stellen: hoe verbetert het idee de functionaliteit? Hoe groot en hoe ontvankelijk is de markt? Welke voordelen zullen de gebruikers erin zien? Hoeveel van de bestaande capaciteit wordt ervoor ingezet? Hoeveel tijd en geld zal het kosten?
 • GPS brainstorming kit
  Met de GPS brainstorming kit breng je structuur in brainstormsessies met 12 tot 15 deelnemers. Het doel: zo veel mogelijk ideeën doen opborrelen. In een volgende stap kan je ze dan clusteren, de beste ideeën beoordelen en deze als vertrekpunt nemen om concretere plannen te maken. Deze fase draait om het brainstormen over de verschillende bouwstenen van je businessmodel, zonder ze te willen linken. Verbanden zijn voor een volgende fase. Bij Flanders DC kan je terecht voor je eigen GPS brainstorming kit.
 • SCIN Workshop
  Flanders In Shape ontwikkelde de SCIN workshop. SCIN staat voor Stakeholder Centred Innovation Workshop. Tijdens de workshop stel je alle partijen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij een product of dienst visueel voor. Je ordent ze bovendien volgens belangrijkheid. Zo kan je in één oogopslag zien bij wie je moet aankloppen voor welke stappen in het ontwikkelingsproces.
 • Personage
  In de alledaagse betekenis van het woord is een personage een rol waarin een bepaalde acteur kruipt. In het bedrijfsleven zijn jij en je partners net zo goed personages, in die zin dat jullie ook verschillende rollen kunnen spelen. Elk van jullie rollen heeft zijn eigen wettelijk kader. Het is nuttig om in te zien dat dit soms zelfs binnen één en dezelfde context kan verschillen. Download een
  template om personages te herkennen.
 • Beloftes en mogelijkheden in kaart
  Dankzij deze oefening schep je orde in de chaos die typisch ontstaat tijdens de brainstormfase. Je ordent ideeën op twee assen. De eerste as heeft te maken met het aanbod. Ze gaat van nieuwigheden die nauw aansluiten bij het huidige aanbod tot radicaal andere en innovatieve ideeën. De tweede as omvat het marktperspectief. Deze as evolueert van ideeën die aansluiten bij de huidige gebruikers tot een aanbod voor een compleet nieuw marktsegment. Download een
  template om je op weg te helpen.
 • Ankers
  Board of Innovation kwam met de Anker-oefening op de proppen. Wat houdt ons tegen? Wat zijn de hindernissen bij het lanceren en levend houden van innovaties? Deze discussies draaien vaak uit op onderwerpen als bedrijfscultuur, beschikbaarheid van specifieke middelen of mislukkingen uit het verleden. Door deze discussie openlijk te voeren, krijgt iedereen een beter zicht op de interne uitdagingen die jullie willen overwinnen. Ideeën moeten immers passen binnen het brede kader van de bestaande bedrijfsstructuur.
Goed bezig? Workout