Laat je bij je zoektocht naar geschikte partners leiden door concrete criteria. Kijk over de sectoren heen naar diegenen die jou goed aanvullen of die de juiste middelen kunnen aanbrengen, en voor wie het interessant of rendabel zou zijn om de uitdaging aan te gaan.

Input
  • Een uitdaging waarmee je kan uitpakken
  • Je eigen netwerk
Output
  • Een waslijst aan enthousiastelingen uit verschillende sectoren
  • Een selectie van potentiële partners die zich als een autonome groep over de uitdaging buigen
  • Een groep van mensen die creatief en holistisch kan denken
  • Een groep die idealiter een mooie doorsnede is van de verschillende sectoren

Hoe

  1. Zoek over de sectoren heen naar enthousiastelingen die jou aanvullen en/of kunnen helpen om de uitdaging aan te gaan.

  2. Kies de juiste partners voor jouw uitdaging op basis van concrete selectiecriteria (bv. waardevolle input, slagkracht, ruimdenkendheid en interesse).

Goed bezig? Workout