In deze fase ga je als innovator op zoek naar een markt. Identificeer en detecteer kansen. Vertrek daarvoor van jouw eigen ervaringen, kennis, mentaliteit, capaciteiten en middelen. Kies de meest aantrekkelijke kans uit. Herformuleer deze als een uitdaging die andere sectoren inspireert en die hun aandacht trekt. De inspirerende uitdaging dient m.a.w. als een lokmiddel om anderen te overtuigen. Zij moeten zin krijgen om samen met jou de uitdaging aan te gaan. 

Input
  • Jouw ervaring
  • Jouw mentaliteit
  • Jouw omgeving
Output
  • Strategische kansen
  • Een uitdaging waarmee je kan uitpakken

Hoe

  1. Leer de sector door en door kennen. Dit geeft je een idee van wat haalbare uitdagingen zijn. Bouw voort op sterktes (bv. lokale technologieclusters of diepgewortelde culturele waarden). Gebruik zwaktes (bv. wegkwijnende sector) om momentum te creëren.
  2. Ontdek belangrijke trends en link ze aan sterktes en beperkingen. Zo krijg je zicht op de strategische mogelijkheden over de sectoren heen.
  3. Formuleer een cross-sectorale uitdaging die mogelijke partners uit verschillende branches kan overtuigen en motiveren om mee op de kar te springen.
Goed bezig? Workout