Creëer een veilige omgeving die een open dialoog stimuleert tussen de potentiële partners. Daarna kan je een lijst met gemeenschappelijke doelen opstellen. Je baseert je hiervoor op de breed gedefinieerde uitdaging. Kies samen met je potentiële partners een set gemeenschappelijke hoofddoelen. Hou hierbij rekening met cross-sectorale overeenkomsten en dokter uit hoe je elkaar kan aanvullen. Breng tegenstrijdige belangen aan de oppervlakte en praat erover.

Input
  • Een groep van partners die zich autonoom over de uitdaging kan buigen en die een mooie doorsnede vormt van de verschillende sectoren
  • Een selectie van potentiële partners die openstaan voor creatief en holistisch denken
Output
  • Een lijst met gemeenschappelijke doelen
  • Een selectie van gemeenschappelijke hoofddoelen

Hoe

  1. Creëer een veilige leeromgeving die openheid en creativiteit bevordert.
  2. Ga een open dialoog aan met potentiële partners om jullie neuzen in dezelfde richting te krijgen. Maak een lijst met potentiële gemeenschappelijke doelen op basis van de breed gedefinieerde uitdaging.
  3. Selecteer gemeenschappelijke hoofddoelen samen met je potentiële partners, rekening houdend met cross-sectorale overeenkomsten en complementariteiten. Breng tegenstrijdige belangen aan de oppervlakte en praat erover.
Goed bezig? Workout