Innoveren doe je niet alleen. Steeds vaker komt de inspiratie voor innovatie van buiten je eigen organisatie. Inspiratie vloeit voort uit kennis en ideeën van andere bedrijven, regio’s of sectoren, die je vervolgens kan vertalen naar en toepassen op de eigen context. Door een kruisbestuiving tussen al die ideeën ontstaan de beste innovaties.

Onze Vlaamse economie groeit snel uit tot een inspiratiegedreven economie (Devoldere et al, 2014). Daarbinnen vormt kruisbestuiving de basis voor vele geslaagde innovaties. Vlaanderen is ideaal gelegen om het potentieel van de inspiratie-economie ten volle te benutten. Maar hoe begin je daar dan aan? Hoe haal je het maximum uit een kruisbestuiving met anderen?

Ondanks haar grote potentieel is kruisbestuiving vandaag de dag nog ondergewaardeerd als bron van innovatie. Bovendien is het fenoneem nauwelijks bestudeerd in de literatuur. Daarom hebben Flanders DC en Vlerick Business School fors ingezet op de ontwikkeling van een model voor cross-sectorale innovatie. Het model kwam tot stand na interviews met experten en een grondige literatuurstudie rond innovatie-cluster-management en verschillende succesverhalen, waaronder die van het PRoF-consortium en Flanders’ Bike Valley.

Innovatief samenwerken door kruisbestuiving, of cross-industry innovation, is een complex proces. Hoewel elke situatie uiteraard verschillend is, keren twee belangrijke fases steeds terug. Alles begint met de inspiratiefase, waarin organisaties cross-sectoraal gaan samenwerken en elkaar inspireren tot het vinden van een gemeenschappelijke uitdaging. Daarna volgt de innovatiefase, waarin uiteindelijk een commercialiseerbare innovatie ontwikkeld wordt.

Kortom: gebruik je inspiratie voor je innovatie.

Beide fases omvatten dezelfde vier stappen: uitdagen, uitnodigen, uitvinden en uitwerken. Op deze website stellen we die helder voor aan de hand van het verhaal van Jan Van Hecke van het PRoF-consortium. We lichten toe hoe je aan elke stap kan beginnen, met welke tips & tricks je rekening kan houden en welke tools je kunnen helpen bij het proces.

Kruisbestuiving verloopt de facto over organisaties heen. Dat is niet altijd evident. We identificeerden drie belangrijke aandachtspunten die je tijdens het volledige proces moet bewaken. Hebben jullie nog steeds de juiste focus? Zijn de juiste partners aan boord? Is er voldoende energie om het proces gaande te houden? Voor elk van die aandachtspunten geven we op deze site een checklist met een aantal richtlijnen mee.

Wij geloven dat kruisbestuiving heel wat kansen biedt voor innovatie. Individuele organisaties kunnen hiervoor het vertrekpunt zijn. Ook jouw bedrijf kan prachtige innovaties bereiken, als je de juiste partners maar weet samen te brengen en te inspireren. Maar ook clusterorganisaties die van nature al heel wat partners bij elkaar brengen, kunnen een belangrijke voedingsbodem zijn voor kruisbestuivingsinnovaties. Het vernieuwde Vlaamse clusterbeleid zet daarop in. Met dit innovatiemodel en de bijbehorende checklist hopen we daar verder toe bij te dragen. Wil je nog meer achtergrondinformatie bij het model dat we op deze site voorstellen? Download dan de volledige studie in het Engels: Managing Cross-Industry Innovation Clusters (Devoldere et al, 2016). 

Veel succes met jouw innovatieve samenwerking!

Flanders DC en Vlerick Business School