Tips & tricks

 1. Transparantie tussen partners is onmisbaar om naar een deelcultuur te kunnen evolueren. De partners moeten inzien dat niemand de wijsheid in pacht heeft en dat externe inzichten dus waardevol zijn. Tegelijkertijd moeten ze beseffen dat goede oplossingen van iedereen kunnen komen. Gezamenlijk ideeën krijgen is altijd het beste. Zo vermijd je dat één individu het idee als zijn bezit gaat beschouwen en zich protectionistisch opstelt.
 2. Als je jezelf herhaaldelijk afvraagt wáárom iets precies een probleem is, beginnen de basisproblemen en -waarden zich af te tekenen. Je kan inspiratie opdoen door je ideale scenario’s in te beelden, bedreigingen om te buigen tot kansen, of terug te keren in de tijd en jezelf de 'wat als?'-vraag te stellen.
 3. Het is essentieel om tot een gemeenschappelijk kader te komen waar alle partners baat bij hebben. Ga het gesprek aan om deze win-winsituatie te creëren: wat zijn jullie capaciteiten en wat motiveert jullie?

Tools

 • GPS brainstorming kit
  De GPS brainstorming kit brengt structuur in brainstormsessies met 12 tot 15 deelnemers. Het doel: zo veel mogelijk ideeën doen opborrelen. In een volgende stap kan je ze dan clusteren, de beste ideeën beoordelen en deze als vertrekpunt nemen om concretere plannen te maken. Deze fase draait om het brainstormen over de verschillende bouwstenen van je businessmodel, zonder ze te willen linken. Verbanden zijn voor een volgende fase. Bij Flanders DC kan je terecht voor je eigen
  GPS brainstorming kit.
 • Futurescan Poster
  Het bedrijf Board of Innovation ontwierp een Futurescan poster. Daarop staan meer dan 200 triggers om mensen tot actie aan te sporen. Elke trigger houdt rekening met de jaren of decennia die nog in het verschiet liggen.
 • World Cafe
  Dit is een gestructureerd proces dat open en intieme discussies stimuleert. Verder helpt het ook om individuele ideeën een plaats te geven binnen een grotere groep. Zo kan de 'collectieve wijsheid' van alle groepsleden aangeboord worden. Hoe het werkt? De deelnemers discussiëren aan rijen tafels met behulp van een vragenlijst en volgens een doorschuifsysteem. De vragenlijst is vooraf opgesteld en aangepast aan de noden van het specifieke World Cafe. Hierdoor geïnspireerd, praten en luisteren de deelnemers. Daarnaast schrijven of doedelen ze ook op de papieren tafelkleden. Zo kan de volgende gast aan de tafel zien wat zijn voorganger heeft bedacht. Lees meer over de methodologie achter het World Cafe.
 • Clusteren en beoordelen
  Cluster de ideeën die voortvloeien uit een brainstorm. Clusteranalyse houdt in dat je objecten op zo’n manier groepeert dat objecten uit eenzelfde groep (de cluster) op de ene of de andere manier méér met elkaar gemeen hebben dan met objecten uit andere clusters. Door gekleurde bolletjes op de verschillende groepen te plakken, kan je makkelijk ideeën beoordelen en prioriteiten bepalen. Elke partner kan stemmen voor een bepaald idee en zijn keuze in een discussie verdedigen.
 • Maak-of-kraakronde
  Dit is een methode om ideeën te evalueren. Moeten we het idee uitvoeren of afvoeren? Lees meer over deze werkwijze, die in het Engels Killer or Booster Round heet.
Goed bezig? Workout