Patiëntenkamer van de toekomst

Jan Van Hecke, de eigenaar van Boone International, zette vanuit de vraag naar plaatsbesparende meubels een cross-sectoraal innovatieplatform op poten. Elk jaar presenteert dit platform een nieuw prototype voor de patiëntenkamer van de toekomst (Patient Room of the Future, kortweg PRoF).

Ondernemer Jan Van Hecke, die het meubelbedrijf Boone International runt, werd zich bewust van de groeiende en uitdagende vraag naar plaatsbesparende meubelen en andere faciliteiten voor de Europese zorgsector voor senioren. Door zijn complexe regelgeving bleek de thuiszorgmarkt echter moeilijk te betreden. Jan Van Hecke ging daarom op zoek naar partners met een degelijke kennis van, en ervaring met, deze specifieke markt om sámen te kunnen innoveren. De uitdaging die Jan zichzelf stelde: een innovatieve, toekomstgerichte gezondheidssector uitbouwen. Hiervoor trok hij een heleboel actoren uit verschillende sectoren aan (profit/non-profit, gezondheidszorg, fabricage, verlichting, architecten, studenten ...) en bracht hen samen in een massabrainstorm. Hoewel de mogelijke partners de meest uiteenlopende achtergronden hadden (ze kwamen uit allerlei sectoren en organisaties), vonden ze elkaar in hun gezamenlijke interesse in de uitdaging. Al snel werden er samenwerkingsovereenkomsten gesmeed. De doelen werden besproken en aangepast totdat elke partner het ermee eens was en een NDA wou tekenen. De samenwerking telde uiteindelijk maar liefst 70 partners. Hun eerste concrete output kwam in de vorm een prototype voor de patiëntenkamer van de toekomst.

Op dit moment is het PRoF-project druk bezig met zijn vijfde innovatie voor de zorgsector, samen met meer dan 300 partners. Tot hiertoe zorgde elk van de projecten voor nieuwe inzichten en netwerkmogelijkheden. Deze mogelijkheden gaven de partners dan weer de kans om nieuwe wegen in te slaan binnen de zorgsector. Zo hervormden of verruimden ze hun oorspronkelijke businessmodel.

 Alle voorbeelden