Het AT~SEA-project

Kan je zeewier kweken in Europa? Verrassend genoeg wel. Sioen Industries en haar partners van het AT~SEA Project zijn erin geslaagd een 2D-substraat te ontwikkelen dat een Europese zeewierproductie mogelijk maakt.

Tijdens een intern overleg kwamen enkele werknemers en managers van Sioen Industries tot een belangrijk besef: de maatschappelijke uitdagingen van de Europese Commissie aanpakken, is de enige manier om te blijven bijdragen tot innovatie in Europa. In deze context wilden ze aantonen dat het economisch en technologisch perfect mogelijk is om zeewier te produceren. Sioen Industries realiseerde zich echter al snel dat ze niet alle nodig kennis, vaardigheden en technologieën in huis had, en dat de interne ontwikkeling ervan te veel tijd en middelen zou vergen. Daarom schaarde het bedrijf zich achter een cross-sectoraal innovatieproject met als naam AT~SEA Project.

Het idee om mariene biomassa te kweken op textiel trok al snel de aandacht van een reeks potentiële partners uit andere sectoren (zoals biologie, chemie en mariene techniek). Ze zagen allemaal wel brood in een samenwerking met Sioen Industries. De partners zetten hun idee voor het eerst uiteen toen ze een aanvraag schreven voor een FP7 beurs van de Europese Commissie, die ze uiteindelijk ook binnenhaalden. Het AT~SEA Project verenigde 11 verschillende organisaties. Elke partner droeg zijn eigen ideeën en oplossingen aan, op basis van zijn persoonlijke ervaringen en competenties. De ideeën werden vervolgens gebundeld en toegewezen aan verschillende werkgroepen. Deze groepen werden zo divers mogelijk samengesteld, met leden uit verschillende onderzoeksinstellingen of bedrijven, en met uiteenlopende professionele achtergronden. 

Het AT~SEA Project draait momenteel op volle toeren en oogst veel succes. Een aantal leden is nu zelfs begonnen met AT~SEA Technologies, een spin-off waaraan 8 van de 11 oorspronkelijke partners meewerken.

 Alle voorbeelden