Smart Dairy Farming

Het Nederlandse samenwerkingsverband Smart Dairy Farming drijft de productiviteit van koeien op, maar verbetert tegelijkertijd het dierenwelzijn.

Smart Dairy Farming verenigt verschillende commerciële bedrijven, onderzoeksinstellingen en melkveehouders. Samen ontwikkelen ze innovatieve informatie- en communicatietools op het vlak van dierenwelzijn, vruchtbaarheid en voedsel. Hun gezamenlijke uitdaging bestond uit het opdrijven van de productiviteit van koeien, zonder daarbij het dierenwelzijn uit het oog te verliezen. De partners zijn onder meer Agrifirm, CRV, Royal Friesland Campina, Lely, Rovecome, Livestock Research, TNO, Accon&AVM, Dairy Campus, S&S Systems, de Universiteit van Utrecht, Van Hall Larenstein, Gallagher en Sentron.

Door de kennis, ervaringen en perspectieven van al deze partners samen te brengen, kon Smart Dairy Farming al een standaard bereiken voor de informatie-uitwisseling tussen de verschillende actoren in de melkketen. Zo stroomlijnden ze bijvoorbeeld de communicatie tussen de melktoestellen en de registratiecentra. Daarnaast verzamelde Smart Dairy Farming samen met TNO praktisch inzetbare kennis over hoe IT-systemen de keten transparant kunnen maken. Op dit moment zijn ze bezig met het ontwikkelen van businessmodellen om deze en andere innovaties in de markt te zetten.

 Alle voorbeelden