Zorg voor een goede begeleiding van de groep doorheen het hele innovatieproces. Het is een evenwichtsoefening tussen banden smeden en verbreken. Bepaalde samenwerkingen liggen uiteraard ook gevoelig. Ga daarom op zoek naar manieren om groepsbanden aan te halen en om conflicten op te lossen.

Zijn de juiste partners nog altijd aan boord? Beantwoord deze vijf vragen en verzamel tips om je samenwerking te verbeteren.

Bieden je partners alle expertise die je nodig hebt?

Als manager van een cross-sectoraal innovatieproject is het jouw taak om een sterk team samen te stellen. De partners moeten elkaar aanvullen qua kennis en vaardigheden. Samen moeten ze de taak aankunnen. Verschillende fasen van het project vragen om verschillende soorten expertise. Ga dus geregeld na of je omringd bent door de juiste mensen, of dat je misschien nieuwe partners moet aantrekken.

Delen alle partners hun informatie openlijk en op tijd, en zijn ze eerlijk?

Wederzijds vertrouwen is cruciaal om iedereen aan boord te houden in een cross-sectoraal project. Vertrouwen is de basis voor je hele netwerk en voor alle contacten die je legt. Stel duidelijke richtlijnen op om partners een kader te geven waarbinnen ze informatie veilig kunnen delen. Je werkt best met een NDA om het vertrouwen tussen partners op te bouwen of te onderhouden. Zo'n NDA is echter niet voldoende. Open blijven communiceren is de boodschap. 

Raken alle partners het eens over een reeks duidelijke en accurate samenwerkingsregels?

Goede afspraken maken goede vrienden. Dit is in een cross-sectorale samenwerking niet anders. Zorg dat iedereen het van bij het begin eens is over een reeks regels die vertrouwen opwekken en in stand houden. Deze regels moeten zowel ethisch als onpartijdig zijn.

Zit je opgescheept met partners die eigenlijk niets doen of niets bijbrengen?

Verbreek de samenwerking met partners die niets bijbrengen of niets doen, die weigeren open te communiceren, die niet toegewijd zijn of zelfs dwarsliggen. Zo'n kwesties liggen uiteraard gevoelig, dus ga hier niet licht over. Als een partner zich niet aan de regels houdt, zou de groep hem of haar tot de orde moeten kunnen en willen roepen, op basis van vooraf gemaakte afspraken.

Hoe ga je om met conflicten?

Het opbouwen en onderhouden van vertrouwensbanden tussen partners is fundamenteel bij cross-sectorale samenwerkingen. Hou dat in het achterhoofd wanneer er conflicten ontstaan tijdens het proces. Uiteraard is het belangrijk om te vermijden dat het zover komt. Door goed te communiceren, kan je problematische situaties detecteren voordat ze ontsporen. Als het toch misgaat, betrek dan alle partners bij het zoeken naar oplossingen.