In de praktijk

Dankzij het netwerk van bestaande partners en mond-tot-mondreclame groeide de interesse van outsiders gestaag. Het PRoF-project deinde uit. Het trok geïnteresseerden aan uit beide kampen: zowel bedrijven gericht op economische winst als bedrijven met een focus op sociaal profijt.

De oorspronkelijke partners bedachten een 90/10-regel. Dit betekent dat slechts 10% van de partners uit het kamp mocht komen dat economische winst vooropstelde. 90% moest streven naar sociaal profijt. Jan Van Hecke selecteerde de 10% zorgvuldig en proactief. Huidige partners konden nieuwe partners aantrekken, maar deze laatsten konden ook op oproepen van het PRoF reageren. Bij het uitkiezen van nieuwe partners speelden vooral complementariteit, vertrouwen, verbondenheid, openheid, toewijding en begrip een rol. Enkel bedrijven die geen rechtstreekse concurrentie vormden voor bestaande partners mochten erbij. Jan Van Hecke waakte streng over deze concurrentieregel. Verder moest de contactpersoon van potentiële nieuwe partners een passie voor innovatie kunnen aantonen. Tot slot was openstaan voor anderen (en hun ideeën) doorslaggevend.

Bekijk ook andere inspirerende voorbeelden