Het succes van je onderneming staat of valt met de individuele toewijding van elke partner. Naast een duidelijke focus en een sterke samenwerking, heb je dan ook energieke en enthousiaste mensen nodig. Pep je partners op met gerichte beloningen en hou regelmatig contact om het momentum niet te verliezen.

Kan je genoeg energie opbouwen om door te blijven gaan? Beantwoord deze vijf vragen en verzamel tips om je energiepeil te verhogen.

Zorg je voor voldoende prikkels?

Energie geven betekent prikkelen. Je beloningssysteem moet wel de juiste trigger geven. Quick wins zijn bijvoorbeeld één van de beste manieren om een team te motiveren, omdat ze tot snel succes leiden. En dat is dan weer een boost voor de betrokkenheid en de toewijding van alle partners.

Beloon je nieuwe competenties of kennis?

Nieuwe vaardigheden aanleren en kennis vergaren, zijn ideale stimuli om partners zin te doen krijgen in het cross-sectorale project. Zet deze actief in als energieboosters voor het team.

Kies je de juiste prikkels?

Zorg ervoor dat je belonings- en verantwoordingssysteem resultaatgericht is. Kies meetbare stimuli die bijdragen tot de samenhang van het team. Het is heel moeilijk om winstvoorspellingen te doen wanneer het project nog maar in een beginfase zit. Gebruik daarom eerder niet-economische prikkels.

Staat er een communicatiestructuur op poten?

Motiveren komt vaak neer op goed communiceren. Het is dan ook cruciaal om een deftige communicatiestructuur op te zetten. De innovators van je partnerorganisaties moeten gemakkelijk met elkaar in contact kunnen komen en informatie kunnen uitwisselen. Dwing succes af door er een gewoonte van te maken de belangrijkste partners regelmatig samen te brengen.

Kan je ook informeel met je partners communiceren?

Hoewel het vaak vergeten wordt, is informele communicatie net zo belangrijk als formele communicatie. Probeer van tijd tot tijd dus contact te leggen buiten de normale vergaderingen en gesprekken om. Zo'n informeel communicatienetwerk houdt het team gemotiveerd en zorgt voor momentum.