Stel in deze laatste fase samen met de andere deelnemende partijen een gedeelde visie, missie en doelenlijst op. Omschrijf in jullie missieverklaring waarom jullie cross-sectorale samenwerking überhaupt bestaat. Gebruik daarnaast jullie visietekst om uit te leggen welke veranderingen jullie willen realiseren. Leg tot slot kortetermijndoelen vast om 'quick wins' te kunnen halen. Deze geven je gegarandeerd een energie- en motivatieboost, waardoor je zal staan popelen om te beginnen.

Input
  • Een selectie van gemeenschappelijke hoofddoelen
Output
  • Een gedeelde visie en missie, gesteund en bewaakt door een groep van cross-sectorale partners
  • Kortetermijndoelen om de partners een energieboost te geven

Hoe

  1. Stel een gedeelde visie en missie op als basis voor het cross-sectorale innovatieproces.
  2. Elke potentiële partner evalueert de visie en missie individueel en toetst ze af bij de mensen die ze vertegenwoordigt. Zodra een potentiële partner zijn steun uitspreekt voor de visie en missie verandert hij in een duurzame partner.
  3. Bevestig het samenwerkingsverband. Zet kortetermijndoelen uit en identificeer 'quick wins' tussen cross-sectorale partners.
Goed bezig? Workout