Tips & tricks

 1. De cruciale voorwaarde voor het slagen van een samenwerking: bereik een algemeen akkoord over het probleem dat jullie willen aanpakken.
 2. Om verwarring te vermijden, concentreer je je in het begin best op één doel en één visie. Pas als alle verwarring van de baan is, kan je gaan nadenken over een probleemaanpak op meerdere fronten die de visie ondersteunt.
 3. Het is essentieel om aan te tonen dat je effectief iets doet met ideeën. Leg deadlines vast om het momentum te bewaren. Daarnaast hou je de ontdekkingszin erin door leerdoelen te bepalen.

Tools

 • Belangengesprek
  De kern van dit soort gesprek is de ambitie van jullie mogelijke samenwerking doen groeien. Verken potentiële strategieën. Onderzoek daarnaast wat elke strategie voor de betrokken partijen inhoudt. Door op een gestructureerde manier de belangen onder de loep te nemen, zet je vaart achter het ontdekkings- en deelproces.
 • Ambities verduidelijken
  Bij gebrek aan gemeenschappelijke ambitie is de kans reëel dat de samenwerking spaak zal lopen. Het is dus nuttig om zicht te krijgen op alle partners en hun respectievelijke ambities. Teken de individuele sjablonen uit en bespreek ze in groep. Probeer daarna te komen tot een gedeeld sjabloon om samen in te kleuren. Dit verhoogt de kans op een transparant partnerschap.
 • 5 W’s
  Dit zijn de kernpunten van jouw missie:
  • Wat is het probleem dat je oplost of de behoefte waarin je voorziet?
  • Wat is hiervan de meerwaarde of het voordeel in vergelijking met de concurrentie?
  • Waarom is dit belangrijk en boeiend voor jouw organisaties of investeerders? M.a.w.: wat is de businesscase?
  • Wat heb je tot hiertoe bereikt?
  • Wat heb je nog nodig om succes te kunnen boeken?
 • Richtlijnen voor een optimale samenwerking
  Duik eens in het boek Leren samenwerken tussen organisaties (E. Kaats and W. Opheij, 2012), dat een lijst met nuttige richtlijnen bevat.
 • Actieplan
  Een actieplan komt niet alleen in het dagdagelijkse leven van pas; ook voor zakelijke projecten heeft zo’n plan zijn nut. Het laat je toe vooruitgang te monitoren en elke taak stap voor stap aan te pakken. Dit zorgt voor een efficiënte afhandeling, waarbij je je energie doseert en je focus bewaart. Een actieplan helpt je tot een gestructureerde aanpak te komen voor het einddoel dat je wil bereiken. Bovendien geeft een actieplan het team de nodige steun. Je ziet namelijk in één oogopslag hoeveel tijd elke taak in beslag neemt, waardoor je prioriteiten kan stellen. Tot slot creëert het actieplan een hechte band tussen de teamleden. Elk lid is zich immers perfect bewust van zijn individuele rol en heeft voldoende informatie om het succes van het project te kunnen garanderen.
Goed bezig? Workout